سيستم رزرو خدمات تفريحي
سيستم رزرو خدمات تفريحي
معرفی:
به کمک اين دستگاه مسئولين محترم دانشگاه مي توانند جهت جذب دانشجويان به سفرهای تفريحي يا زيارتي يا علمي ، مکان و زمان را در سيستم نرم افزار مرکزی تعيين نمايند . دستگاه ليست اين سفرها را نشان داده و دانشجو مي تواند نسبت به هزينه و زمان آن ، سفر را رزرو نمايند ، پس از به حد نصاب رسيدن آن سفر مسئول مربوطه نسبت به برگزاری آن اقدام مي نمايد و پيام اس ام اس لازم جهت تائيد نهایی به دانشجويان ارسال مي گردد، در صورتيکه تعداد به حد نصاب نرسد ، وجه مربوطه به حساب دانشجو بر مي گردد. با کمک اين دستگاه امور تفريحي دانشگاه براحتي رونق گرفته و ارائه اين خدمات را با ورود تنظيمات بسيار کمي در سيستم نرم افزار مرکزی مقدر مي سازد.


   UAS  

 
12 ماه گارانتي
12 ماه گارانتي 10 سال خدمات پس از فروش