سيستم جامع کيوسک های اطلاع رساني

سيستم جامع کيوسک های اطلاع رساني
کیوسک های اطلاع رسانی ابزاری مناسب برای ارتباط با ارباب رجوع و ارائه انواع خدمات الکترونیک می باشد. با توجه به قابلیت های گسترده
این محصول می توان سیستم های بسیار زیادی مانند سیستم اطلاع رسانی و معرفی سازمان، نحوه انجام امور اداری، نظر سنجی و
ارزشیابی، معرفی محصولات، ارائه نقشه شهر و... از طریق بلوتوث، پرداخت قبوض، حضور و غیاب پرسنل، نوبت دهی و ده ها طرح و برنامه
دیگر در زمینه های مختلف پیاده سازی نمود. کیوسک های اطلاع رسانی از دو بخش سخت افزار شامل: بدنه، صفحه نمایش Touch، PC
و تجهیزات جانبی و نرم افزار شامل: اطلاع رسانی، تکریم ارباب رجوع و... تشکیل شده است. با توجه به استفاده پرکاربرد کیوسک در تمامی
بخش ها از تجهیزات بسیار پیشرفته و صنعتی استفاده شده است.