دستگاه تحويل غذا و دسر SADAF-TG90
دستگاه تحویل غذا و دسر مدل SADAF-TG90
اين دستگاه علاوه بر اينکه اعلام مي نمايد که دانشجو غذا رزرو نموده است يا خير ، قادر است نوع غذا و تعداد غذا و نام غذا را نيز نمايش دهد. اين دستگاه همچنين در اقدامي نوآورانه بحث دسر برای غذای دانشجويان را به نحو شايسته ای سروسامان داده و مسئول تغذيه براحتي مي تواند نسبت به تعداد دسرها و نوع آنها که قبلا در دستگاه رزرو توسط دانشجويان انتخاب شده است، دسرها را تهيه نموده وهر وعده آنها را به همان تعداد با کشيدن کارت دانشجويان به آنها تحويل دهد .
در صورتيکه دانشجويان از قبل دسر رزرو نکرده باشند مي توانند در صورت موجود بودن دسر اضافه (که با کمک چراغ چشمک زن نماطش داده مي شود). دسر را انتخاب نموده و با قيمت روز فروش ازحساب دانشجو کسر مي گردد. در اين دستگاه انواع دسرها برروی صفحه کليد چاپ شده است. 5 نوع دسر نيز که ممکن است توسط رستوران تهيه گردد و در ليست چاپ شده نيامده است با کمک 5 کليد قابل افزودن مي باشد.   self  

 
12 ماه گارانتي
12 ماه گارانتي 10 سال خدمات پس از فروش